Tork Çelik Kalite Politikasi

Kalite Politikamız

• Uluslararası ilgili tüm yasal mevzuatlara ve standart gerekliliklerine uymayı, 

 

 • “Önce İnsan” yaklaşımını benimseyerek faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlamayı, olası kaza ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi, 

 

 • Olumsuz yöndeki çevresel etkileri önleyerek önlemler almayı, 

 

 • Misyon, vizyon ve politikalarımız kapsamında belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşırken enerji, ham madde ve insan kaynaklarımızı verimli kullanmayı, 

 

 • Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle Kalite, İSG ve Çevre alanında tüm personelimizin farkındalığını arttırmayı, 

 

 • Gelişen teknolojiyi takip ederek, ürün ve personellerimizde de sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile Entegre Yönetim Sistemimizi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.