KALİTE POLİTİKASI

Tork Çelik  →  Kalite Politikası


KALİTE POLİTİKASI

• Uluslararası ilgili tüm yasal mevzuatlara ve standart gerekliliklerine uymayı,

• “Önce İnsan” yaklaşımını benimseyerek faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlamayı, olası kaza ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

• Olumsuz yöndeki çevresel etkileri önleyerek önlemler almayı,

• Misyon, vizyon ve politikalarımız kapsamında belirlemiş olduğumuz hedeflerimize ulaşırken enerji, ham madde ve insan kaynaklarımızı verimli kullanmayı,

• Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle Kalite, İSG ve Çevre alanında tüm personelimizin farkındalığını arttırmayı,

• Gelişen teknolojiyi takip ederek, ürün ve personellerimizde de sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmayı ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile Entegre Yönetim Sistemimizi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.Sertifikalar

Türkak Akreditasyonlu Entegre Yönetim Sistemi Sertifikaları

ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistemi

Tork Çelik

ISO 14001:2009

Çevre Yönetim Sistemi

Tork Çelik

OHSAS 18001:2007

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistemi

Tork Çelik